Για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να πετύχουμε τη μεγαλύτερη διείσδυση στην εκπαίδευση που επιθυμείς, θα θέλαμε κάποια περισσότερα δεδομένα από εσένα.