Βασικό Πακέτο Οργάνωσης

250.00€ /συνεδρίες συμβούλευσης

Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

Συνεδρίες συμβούλευσης:

Παράδοση στον χώρο σου ή και online

Για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος χρειάζονται κάποια βασικά συστατικά και αναγκαία εργαλεία. Τα εργαλεία για έναν διευθυντή, ιδιοκτήτη επιχείρησης ή κάποιον που θέλει να δημιουργήσει μια εταιρεία είναι πολύ συγκεκριμένα και όταν εκλείπουν, η δραστηριότητα αποτυγχάνει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό:


  1. Εταιρικό Όραμα σαφώς διατυπωμένο
  2. Οργανόγραμμα - ξεκάθαρη οργανωτική δομή 
  3. Πολύτιμο Τελικό Αποτέλεσμα κάθε θέσης της εταιρείας πλήρως καθορισμένο
  4. Στατιστικά Γραφήματα για μέτρηση παραγωγικών δεικτών 
  5. Οικονομικός Προγραμματισμός

Όπως ένα πιλοτήριο αεροσκάφους έχει τα όργανα ελέγχου του, μια επιχείρηση έχει τα παραπάνω και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας γνωρίζει να τα χειρίζεται απόλυτα.

Ο σύμβουλός μας, σε άμεση συνεργασία μαζί σου, θα δημιουργήσει τα παραπάνω και θα σε εκπαιδεύσει στη χρήση τους


Στη συνέχεια, ο σύμβουλος παραμένει στο πλευρό σου για όσο καιρό χρειάζεται, ούτως ώστε να σιγουρέψει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά, να σε στηρίξει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και να παρέχει ένα εξωτερικό σημείο άποψης στη διοίκηση.


Οι συμβουλευτικές συνεδρίες διαρκούν περίπου 2 ώρες. 

Στο διάστημα μεταξύ των συνεδριών, μαζί με τα στελέχη σου θα εκτελείτε ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί με τον σύμβουλο, ο οποίος θα βρίσκεται στο πλευρό σας για τυχόν υποστήριξη τηλεφωνικά.


Το μηνιαίο κόστος για το βασικό πακέτο συμβούλευσης με μια (1) συνεδρία ανά μήνα ορίζεται στα 250 ευρώ + ΦΠΑ. Στην πορεία, αν αποφασίσεις ότι θέλεις να αυξήσεις ταχύτητα στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας σου, μπορείς πάντα να αυξήσεις τις μηνιαίες συνεδρίες συμβούλευσης.