Με την συνεργασία μας στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης με το σύστημα της Performia, διαπιστώσαμε ότι πολλά δεδομένα τα οποία είχαμε συγκεχυμένα στο μυαλό μας το τεστ τα έκανε πιο συγκεκριμένα και μας βοήθησε στην πληρέστερη αξιολόγηση των πωλητών μας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η ανάδειξη των τομέων βελτίωσης του κάθε πωλητή σε ατομικό επίπεδο. Αυτό μας βοήθησε στο να επικεντρωθούμε άμεσα στην απαιτούμενη εκπαίδευση και βελτίωση συγκεκριμένων τομέων σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Με εκτίμηση,
Πόπη Σκαγιά
Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αγαπητή ομάδα της ΑΜΤ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετικά δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία. Η συμβολή σας στη δημιουργία και παρουσίαση των σωστών δεδομένων και πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων είναι καταλυτική. Με βοηθήσατε σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο να οργανωθώ, να αναλάβω δράση και να βρω νέα κίνητρα για να αναδείξω την επιχείρησή μου σε πρωτοπόρα και καινοτόμα στο χώρο της εκπαίδευσης. Σας είμαι ευγνώμων!!!

Με εκτίμηση,
Σέμπος Βασίλης

Η συνεργασία της Εταιρείας "MARVELS.A.", τεχνική-εμπορική εταιρεία στο χώρο της Ναυτιλίας, με την Εταιρεία Συμβούλων "AMTConsultants", ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών για "Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό λειτουργίας Διεργασιών".

Αντικείμενο του εγχειρήματος ήταν η υποστήριξη ή ανασχεδιασμός (reengineering) των κρίσιμων διεργασιών με πρακτικές εφαρμογές όπου ήταν δυνατόν, ανάλυση στοιχείων, ενημέρωση των στελεχών στις ανασχεδιασμένες διεργασίες, εγκαινίαση νέων τμημάτων καθώς και εκπόνηση οργανογράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με την "AMTConsultants", αναδείχτηκαν τα εξής στοιχεία:

- Η ικανότητα των συμβούλων της ΑΜΤ να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα με απλό, συστηματικό και πολύ αποτελεσματικό τρόπο.
- Η ικανότητα να διαχειρίζονται σύνθετες διεργασίες (ProcessManagement) και έργα (ProjectManagement) σε πλήρη σύνδεση με τα Επιχειρηματικά Σχέδια και τα Οράματα της Εταιρείας μας, εισάγοντας συστήματα δεικτών και στατιστικές μεθόδους για την μέτρηση της απόδοσης.
- Η ικανότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας και αποτελεσματικής συνεργασίας με το Στελεχιακό Δυναμικό της Εταιρείας.

Για τους παραπάνω λόγους, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την συνεργασία με την "AMTConsultants" σε όσους επιθυμούν έναν σύμβουλο-συνεργάτη που εμπλεκόμενος με ουσιαστικό τρόπο στη λειτουργία της Επιχείρησης τους μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και καινοτόμες ιδέες που θα συνδράμουν στην ευρυθμία και την επίτευξη του Εταιρικού οράματος.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Βατικιώτης
CEO Marvel SA

Aγαπητοί φίλοι και συνεργάτες της ΑΜΤ,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την άμεση και συνεχή ανταπόκριση στις ανάγκες της «K. KARAISKOS SA KEDIMA».

Ολοκληρώνοντας μια γόνιμη πορεία καταφέραμε να οραματιστούμε το μέλλον και να θέσουμε νέα και ακόμα ισχυρότερα θεμέλια που θα στηρίξουν τους πυλώνες της επιχείρησής μας.

Η παρακολούθηση σεμιναρίων μας βοήθησε στο να κατανοήσουμε βαθύτερα έννοιες που αφορούν τις επιχειρήσεις και να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα την επιχείρησή μας ώστε να εξελιχθούμε με κάθε δυνατό μέσο.

Παράλληλα, η κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα από τη δημιουργία οργανογράμματος βοήθησε στην εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το κάθε τμήμα να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και με επιτυχία.

Τέλος, με την εισαγωγή στατιστικών μεθόδων καταφέραμε να έχουμε πλήρη και κατανοητή εικόνα της λειτουργίας της εταιρείας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να προσθέσουμε πως ήσασταν για εμάς αρωγός σε μια προσπάθεια πολύτιμη και ουσιαστική που απέδωσε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είαμστε σίγουροι πως με την ίδια δύναμη και φιλοσοφία θα συνεχίσετε και στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Καραϊσκος Κων/νος

Η καλύτερη των επενδύσεων που έχουμε κάνει. Η κίνηση που αποτελεί το σκαλοπάτι που θα σου δώσει την ώθηση για να φτάσεις στο τέλος της σκάλας.

Η τεχνολογική υπεροχή της Pinguin συμπληρώνεται αρμονικά από την μεθοδικότητα και την οργάνωση που μας παρέχει η ΑΜΤ.

Οι σύμβουλοι της , παρέχουν οργανωτικές γνώσεις , referencesκαι εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Φανατισμένοι με το Έργο τους, πραγματικοί 'σύμβουλοι', μπαίνουν με χαρακτηριστική ευκολία στη θέση σου και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τους.

Με εκτίμηση,
Μπούτος Ηλίας

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη με το σύστημα Performia συνέβαλλε σημαντικά στην επιτυχή στελέχωση δράσεων του Οργανισμού όπως τα Σπίτια που μεγαλώνουν παιδιά θύματα Βίας αλλά και η κεντρική διοίκηση με ικανά και αξιόπιστα στελέχη. Με την αξιολόγηση μπορέσαμε να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν για την εκάστοτε θέση εργασίας και να επιλέξουμε τα κατάλληλα άτομα στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν αξιόπιστα και προσφέρουν ασφάλεια, βεβαιότητα και κυρίως εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων εξαιτίας λανθασμένων προσλήψεων.

Χάρη στο σύστημα Performia έχουμε στελέχη που συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο που επιτελεί ο Οργανισμός.

Παράλληλα, όμως και εξίσου σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι με τη χρήση του συστήματος καταφέραμε να αναδείξουμε τους τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό μας, έτσι ώστε να έχουμε μια παραγωγική και πιο συντονισμένη ομάδα. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη συνεχή βελτίωση των ανθρώπων που συμβάλλουν καθημερινά στο πολύτιμο έργο του Οργανισμού για τα παιδιά. Άλλωστε η κινητήρια δύναμη του «Χαμόγελου» είναι οι άνθρωποι που το απαρτίζουν.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Με εκτίμηση,
Γεωργιάδου Ρένα - HRDirector
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ?AMTConsultants? για την εποικοδομητική συνεργασία μας στον τομέα αξιολόγησης και επιμόρφωσης του προσωπικού της εταιρίας μας.

Βασικός πυλώνας της εταιρικής μας κουλτούρας είναι ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω ομαδικής δουλειάς και συνεχούς επικοινωνίας. Στα πλαίσια της κοινής μας προσπάθειας για τον στρατηγικό επανασχεδιασμό και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου εταιρικών δομών της εταιρίας μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, συνέβαλλε σημαντικά στην επιτυχή αξιοποίηση όλων των στελεχών μας.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την συνεργασία με την «AMTConsultants» σε όσες εταιρίας επιθυμούν να επενδύσουν στην επιμόρφωση, καταλληλότερη αξιοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με τις καινοτόμες ιδέες συνέβαλλαν σημαντικά στην επίτευξη του εταιρικού μας οράματος, που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομαδική συνεργασία, για την επίτευξη των στόχων μας.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Σταυρόπουλος

CommercialManager

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μου με την εταιρεία συμβούλων ΑΜΤ Consultants ήταν τα ακόλουθα:

- Αύξηση όγκου προσφορών.
- Κλείσιμο κερδοφόρων έργων (πώληση 4 έργων μέσα στον Ιανουάριο του 2010, ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2009 δεν έγινε καμία πώληση).
- Τα έργα ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς ελλείψεις. Γλιτώσαμε πολλές χαμένες εργατοώρες.
- Οργάνωση επιφυλακών και υπερωριών.
- Οργάνωση αποθήκης.
- Αφύπνιση λογιστή.
- Πίστωση χρόνου από προμηθευτές και καλύτερες τιμές.
- Έργα που είχαν τελειώσει καιρό και μπήκαν σε συντήρηση.

Στυψιανού Γεωργία - Γεν. Διευθύντρια
DMS Elevators

Είναι θαυμάσιο ό,τι ξεκινάει ωραία να συνεχίζεται ακόμα καλύτερα. Έτσι ακριβώς μπορώ να περιγράψω τη συνεργασία που είχαμε με την εταιρεία συμβούλων ΑΜΤ και τους εκπροσώπους της, στις αρχές Ιανουαρίου 2011.


Κατά τη διάρκεια του διημέρου συμβούλευσης, που ακολούθησε την υπογραφή της συμφωνίας μας, διαπιστώσαμε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι ή εταιρείες που πραγματοποιούν αυτά που υπόσχονται.

Η γνώση μας πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας μας αυξήθηκε. Λύσαμε πολλές απορίες και συνειδητοποιήσαμε μη στοχευμένες κινήσεις και λανθασμένους προσανατολισμούς της εταιρείας μας.

Μετά από αυτό το διήμερο συμβούλευσης, αισθανόμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να επιλύσουμε και να προχωρήσουμε την πορεία των εργασιών μας, σίγουροι για τα θετικά αποτελέσματα που θα αποφέρουν οι κινήσεις μας.

Με εκτίμηση,
Νικολακάκης Στέλιος - Γενικός Δ/ντής
TROPICalternativepatterns

 

Κάθε επιχειρηματίας που σέβεται την επιχείρησή του και θέλει να τη βλέπει να μεγαλώνει, να είναι υγιής και αξιόπιστη, έχει έντονους προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσει. Σε ποιους ανθρώπους πρέπει να στηριχθεί; ποιες γνώμες να ακούσει; ποιους να συμβουλευθεί για να βελτιώσει την εταιρεία του;

Οι άνθρωποι της AMTConsultants είναι πάντα δίπλα σου περισσότερο από όσο έχεις υπολογίσει, με ενδιαφέρον για την επιχείρησή σου, με πάθος για επιτυχία, με αγάπη για τον πελάτη τους. Νιώθεις ότι στηρίζεσαι σε ένα σύμβουλο με μεγάλο ειδικό βάρος, που καλύπτει τα κενά σου, που συμμερίζεται τα όνειρά σου και σε βοηθάει να τα εκπληρώσεις.

Η AMTConsultants υπήρξε ουσιαστικός αρωγός στην προσπάθειά μου να οργανώσω καλύτερα την εταιρεία μου, να μεγαλώσω το πελατολόγιό μου, να υλοποιήσω ιδέες που τώρα βγήκαν στην επιφάνεια. Νιώθω ευτυχής που συμπορεύτηκα μαζί τους όλο αυτό το διάστημα της συνεργασίας μας και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε να λέμε πολλά και στο μέλλον.

Νίκος Ταουσάνης - Γεν. Διευθυντής
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΑΤΕ

«Όλους εμάς που μας επιλέγουν να διαχειριστούμε ένα τμήμα, μία εταιρία, ένα σύνολο πελατών ? αναλόγως τί ισχύει για τον καθένα μας ? μας επιλέγουν γιατί έχουμε καταπληκτικές ιδέες που πιστεύουμε σε αυτές. Γιατί το μυαλό μας λειτουργεί ακόμη και το βράδυ, βρίσκοντας ιδέες και τρόπους για να τις υλοποιήσει. Παρόλα αυτά, ένας μόνος του δεν μπορεί να τραβήξει το καρότσι και πολλές φορές ενώ μπορεί να ξέρει τί χρειάζεται να γίνει? ωστόσο δεν γνωρίζει πώς να το κάνει.

Κατά την αναζήτησή μου για βοήθεια και για απαντήσεις, βρήκα τους συμβούλους της ΑΜΤ Consultants και τους μίλησα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Έκτοτε κατάλαβα ποιά είναι τα πραγματικά προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσω και όχι αυτά που θεωρούσα ότι είχα, ενώ ήμουν υπό την πίεση της δουλειάς. Όλο το stress και η πίεση φεύγει από πάνω σου, όταν πραγματικά δεις τί έχεις να αντιμετωπίσεις.

Τώρα όχι μόνο ξέρω να αναγνωρίζω τα πραγματικά μου προβλήματα, είτε αυτά είναι προσωπικά είτε επαγγελματικά, αλλά ξέρω και με ποια σειρά χρειάζεται να τα επιλύσω. Έτσι, μπορώ και πείθω τους γύρω μου γιατί πραγματικά χρειάζεται να με ακολουθήσουν? να κάνουν αυτό που τους ζητώ.

Εμείς οι Έλληνες έχουμε ιδέες αλλά νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Με την ΑΜΤ Consultants δεν συνεργάστηκα αλλά δούλεψα μαζί της. Βρήκαμε και εφαρμόσαμε σύγχρονα εργαλεία, κάποια από τα οποία ήταν μπροστά μου τόσο καιρό και εγώ τα αμφισβητούσα, γιατί τελικά δεν ήξερα πώς να τα χειριστώ ή ακόμη και τί θα πάρω από αυτά.

Η διαφορά στην εργασία μου είναι αισθητή, όχι μόνο ως προς την απόδοση μου αλλά κυρίως ως προς τους συναδέρφους μου, οι οποίοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουν δίπλα τους εμένα να τους δίνω λύσεις και να προχωράμε σε ένα σταθερό περιβάλλον ? ένα περιβάλλον ανάπτυξης που οι περισσότεροι από εμάς επιζητούμε σήμερα.»

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Νικόλαος Κιουρτσίδης
2ΚΑΠΠΑ ΕΠΕ

 

Η εταιρεία HellastatA.E. με παρουσία στον κλάδο Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, έχει εμπιστευτεί στις υπηρεσίες αξιολόγησης της Performia την ορθή και αποτελεσματική στελέχωση των τμημάτων της. Η Hellastat, όντας μία εταιρεία με ραγδαία ανάπτυξη, έχει φτάσει σε μόλις 5 χρόνια να απασχολεί περισσότερους από 30 μόνιμους υπαλλήλους, με προοπτική συντόμως το προσωπικό να ανέλθει σε 40 άτομα. Σε μία φάση τόσο έντονης αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού, η συμβολή της Performia αναδεικνύεται καθοριστικής σημασίας ώστε να επιτευχθεί ορθολογικά ο εμπλουτισμός της εταιρείας μας, με ανθρώπους που θα συνδράμουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας οραμάτων.

Για την HellastatA.E., όπως και για τις περισσότερες επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Στο πλαίσιο αυτό η Performia, φροντίζει να μας παρέχει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να «προστατεύσουμε» αυτή την περιουσία μας και την «μεγαλώσουμε» μαζί με τα εταιρικά μας αποτελέσματα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο προσδοκούμε σε μία μακροχρόνια & εποικοδομητική σχέση που θα προάγει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Με εκτίμηση,
Μαδιάς Μιχάλης Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Διευθυντής
HellastatA.E

 

Με την εταιρεία amt consultants και πιο συγκεκριμένα με τον κ. Γιάννη Ηλιόπουλο συνεργαζόμαστε εδώ και έναν χρόνο. Η ενημέρωση και οι οδηγίες που δόθηκαν στην εταιρεία μας ήταν πολύ σημαντικές. Παρέχοντας μας τις υπηρεσίες του με ακρίβεια και αξιοπιστία σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων της επιχείρησής μας, μας βοήθησε και μας  βοηθάει να αναπτυχτούμε σωστά. Είναι πάντα δίπλα μας με θετικό τρόπο και μαζί αναλύουμε θέματα της εργασίας μας ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και αποτελεσματικά.  Οι τομείς που μας βοήθησε είναι: Λογιστικά, διαχείριση προσωπικού, management, marketing,  Οι στόχοι πλέον

 Η ενημέρωση και οι οδηγίες που δόθηκαν στην εταιρεία μας ήταν πολύ σημαντικές. Παρέχοντας μας τις υπηρεσίες του με ακρίβεια και αξιοπιστία σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων της επιχείρησής μας, μας βοήθησε και μας  βοηθάει να αναπτυχτούμε σωστά. Είναι πάντα δίπλα μας με θετικό τρόπο και μαζί αναλύουμε θέματα της εργασίας μας ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα και αποτελεσματικά.

 Οι τομείς που μας βοήθησε είναι: Λογιστικά, διαχείριση προσωπικού, management, marketing,

 Οι στόχοι πλέον γίνονται ξεκάθαροι και πραγματοποιούνται!

Με εκτίμηση,

Κλειώ Ζώγα

General Manager

Η μέχρι τώρα συ?βούλευση από την εταιρεία ΑΜΤ, είναι πραγματικά αξιόλογη και ουσιώδης για την πορεία της επιχείρησης μου.

Μου δόθηκαν πάρα πολλά εργαλεία για την αναδιάρθρωση της εταιρείας ?ου σε όλους τους τομείς, τα οποία τηρήθηκαν επακριβώς ασκώντας ουσιαστικό έλεγχο της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών .

Κατά την διάρκεια της συ?βούλευσης επανεκτιμήσαμε πράγματα, ανθρώπους και καταστάσεις, δίνοντας τους την σωστή τροπή, με απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και της εύρυθμης λειτουργία της εταιρείας.

Με εκτί?ηση,
Παπαγεωργίου Κων/νος
EUROPASECURITY

Υπήρξα ένας επιχειρηματίας με ζήλο, όρεξη, υπευθυνότητα και όραμα, δίχως όμως αποτελεσματικότητα, οργάνωση και τακτική.

Αυτό ακριβώς που χρειάζεται η ΑΜΤ προκειμένου να κάνει πετυχημένη τη δουλειά της δηλαδή, προοδευτικούς και ενεργητικούς ανθρώπους που όμως μπλοκάρουν στα γρανάζια της διαχείρισης και της διοίκησης.

Η πρώτη επιτυχία μέσα από την εκπαίδευση της ΑΜΤ ήταν η ανατροπή σχεδόν όλων των προσώπων με τους οποίους συνεργαζόμουνα. Τα καινούρια πρόσωπα τα οποία πλέον με περιβάλλουν, όχι μόνο στη δουλειά μου, αλλά και στη ζωή μου, έχουν συμβάλλει κατά το ήμιση στην ξέφρενη ανοδική πορεία της επιχείρησής μου.

Πόστα τα οποία ήταν μόνιμα ελλειπή λόγω της ανευθυνότητας και ανικανότητας των παλιών συνεργατών μου, αυτή τη στιγμή δουλεύουν άψογα.

Αρκετά δύσκολο εγχείρημα παρ? όλα ταύτα αυτή τη στιγμή όλες οι δυσκολίες και τα κωλύματα φαίνονται πια παρελθόν.

Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν ανθρώπους ? συνεργάτες έτοιμους για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους καθώς και τα δικά μας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ακολουθούν πιστά την πολιτική, την πορεία και την φιλοσοφία της εταιρείας με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πελάτες και οι πωλήσες μας και το δικό τους ειδόσημα και όραμα.

Όλα τα προαναφερόμενα λειτουργούν και πορεύονται μέσα από ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθικής ο οποίος είναι το έτερό τους ήμιση στην επιτυχία της δουλειάς μας. Ένας κώδικας ηθικής απαράβατος για όποιον άνθρωπο θέλει και μπορεί να υπάρχει μέσα στην επαγγελματική μας οικογένεια.

Αυτός ο κώδικας λειτουργεί στο μεταξύ τους περιβάλλον, στις σχέσεις τους με τον πελάτη, τον προμηθευτή και τη διοίκηση της εταιρείας. Όταν πρωτοξεκινήσαμε να λειτουργούμε κάτω από αυτόν τον κώδικα, το πρώτο πράγμα που καταφέραμε ήταν να μειώσουμε τις απώλειες, το δεύτερο να βρούμε ανάλογους ηθικά συνεργάτες με αποτέλεσμα η δουλειά μας να θωρακιστεί, τα οικονομικά μας να σταθεροποιηθούνε, να καλυτερεύσει η σχέση μας με τους προμηθευτές και γενικότερα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο όνομα στην αγορά.

Πλέον η ειλικρίνεια, η τιμιότητα και η υψηλή επαγγελματική ηθική είναι σλόγκαν για την επιχείρησή μας και η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε αυτόματα μόνη της. Όταν καταφέραμε να οργανώσουμε και να στελεχώσουμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλαδή, από την εκπαίδευση που λάβαμε από την ΑΜΤ, η επιτυχία ήταν αναπόφευκτη.

Η επιχείρησή μας δημιούργησε μια τέτοια υπόληψη και ένα τέτοιο όνομα που δεν χρειάστηκε να κάνουμε ούτε καν την προγραμματισμένη διαφημιστική εκροή.

Οι καινούριοι πελάτες επικοινωνούν μαζί μας καθημερινά ζητώντας τη συνεργασία μας.

Οι πωλήσεις μας τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας φέτος τον τζίρο των 600.000?. Ποσό το οποίο αυξάνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο.

Χρειάζεται βέβαια εγρήγορση καθημερινά και συχνή εκπαίδευση προκειμένου να μένουμε πάντα σε αυτό το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και παροχών.

Το έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης έχει αυξηθεί κατά 30% και συχρόνως εκπαιδεύεται. Η επιτυχία της επιχείρησής μας ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με τις δικές τους φιλοδοξίες και οράματα. Έχουμε γίνει πλέον αποτελεσματικότεροι, ουσιαστικότεροι, ο καθένας στο πόστο του με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ευθύνες αλλά και παροχές.

Μία τελευταία επιτυχία ίσως και η ουσιαστικότερη, η συγκεκριμένη επιστολή, καθώς ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχαμε αφήσει ελλειπές από την εκπαίδευσή μας, είναι το κλείσιμο των ανοιχτών «κύκλων».

ΑΜΤ Consultants, σας ευχαριστούμε πολύ και εις το επανιδείν.

Με εκτίμηση,
Πανούσης Ιωάννης
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Σ. ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΕΒΕ

Όλα τα άλλα είναι πάνω μας τώρα! Θα τους διαλύσουμε!!!


Με εκτίμηση,
Αμμολοχίτης Διονύσης - CEO
Manifest - FacilityManagementServices